เจ้าของร้าน: oharnon ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 0

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-12-30

เยี่ยมชมทั้งหมด: 22307

ที่อยู่: 499 ม.9 ถ.เลียบคลองเจริญ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เบอร์โทรศัพท์: 042-348481-2

ค้นสินค้าในร้านค้า

บริการของร้าน

หมวดหมู่สินค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

images.jpegWHY VINYL...เหตุผลที่ทำให้ไวนิลเป็นวัสดุทดแทนที่ได้รับความนิยม

แพร่หลายไปทั่วโลก

 

 

 

ไวนิลคืออะไรสุเทพ3 (Large).jpg

ไวนิล (VINYL) คือ โพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีชื่อย่างเป็นทางการคือ Unplasticised Polyvinyl Chloride

สกัดได้จากน้ำทะเล และกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นโพลิเมอร์พื้นฐานที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าโพลิเมอร์ หรือ

พลาสติกทั่้วไป มีความแข็งแรงสูง ไม่ลามไฟ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สะอาดไม่เป็นพิษ และสามารถแปรรูปเป็น

สินค้าต่างๆ ได้หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ รวมทั้ง

ชิ้นส่วนพาหนะต่างๆ สำหรับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้นำ้ไวนิลมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการผลิตเป็น

ประตูหน้าต่าง จนเป็นที่นิยมทั้งในแถบยุโรป และอเมริการมายาวนายกว่า 60 ปี

 

คุณค่าของไวนิลต่อแนวทาง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ไวนิลเป็นวัสดุที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากการใข้พลังงานต่ำตลอดกระบวนการผลิต

จึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน และถ่านหินได้เป็นอย่างมาก เมื่อนำมาผลิตเป็นระบบประตูหน้าต่าง จะสามารถเพิ่มขึด

ความสามารถในการประหยัดพลังงานสูงสุดให้อาคารที่อยู่อาศัย ได้มากกว่าวัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากมีอัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำ

นอกจากนี้วัสดุไวนิลยังมีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 100% (Recycle) ได้นับครั้งไม่ถ้วน จึงช่วยลด

การตัดไม้ทำลายป่า และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด